سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آدرس باجه های رفع نقص کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

آدرس باجه های رفع نقص کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99

همانطور که نام منتخب (باجه های رفع نقص) مشخص است، در این محل می توان اطلاعات ناقص و اشتباه ثبت شده در زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نوررا ویرایش و اصلاح نمود. داوطلبان متقاضی ثبت نام ممکن است سهوا و یا عمدا اطلاعات ثبت نامی خود را صحیح درج ننموده باشند برای این منظور می توانند قبل از زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نوربه آدرس باجه های رفع نقص که توسط Sanjesh.org منتشر می شود، مراجعه داشته باشند.

ادامه مطلب