سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

دانشگاه پیام نور به طور معمول در مقطع کارشناسی ارشد به دو روش جذب دانشجو انجام می دهد. روش اول: ورود از طریق کسب قبولی در کنکور مقطع ارشد. روش دوم: فراگیر ارشد پیام نور. داوطلبان به منظور ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور می بایست دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را دانلود نمایند و پس از مطالعه دفترچه در صورت دارا بدون شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور اقدام به تکمیل مراحل بعدی نمایند.

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور صرفا در یک دفترچه گردآوری می شود.

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 99

داوطلبان شرکت در آزمون ورودی اختصاصی دانشگاه پیام نور برای ثبت نام موظف به دانلود دفترچه ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور می باشند. زیرا تمامی شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور و همچنین مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در این دفترچه قید می گردد. نکته اساسی در مورد دفترچه ارشد فراگیر پیام نور این است که دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته به صورت مشترک گردآوری می شوند. به عبارتی دیگر هر داوطلب در زمان ثبت نام باید رشته، گرایش و دانشگاه های مدنظر خود را انتخاب نماید. داوطلبان حق انتخاب یک رشته / گرایش و بیست محل (دانشگاه) را دارند.

ادامه مطلب