سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد

موارد اصلاح شده در باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد 1400

در ویرایش اطلاعات غیرحضوری موارد خاصی همچون (معدل، تاریخ فراغت از تحصیل)، قابل ویرایش می باشند. در صورتی که نواقص نامبرده در ذیل، در ثبت نام شما به وجود آمده است، باید به باجه های رفع نقص مراجعه داشته باشید:

  • هرنوع مشکل مربوط به عکس
  • جنسیت
  • دین
  • زبان خاجی
  • سهمیه
  • معلولیت

??????????????مقاله کامل